o akcji

Dlaczego potrzebujemy twojej pomocy?

Wspólnota rzymskokatolicka w Nadwórnej odzyskała swój kościół (1991) w stanie bardzo zdewastowanym. Po II wojnie światowej komunistyczna władza odebrała parafii świątynię i przetworzyła kościół na skład i magazyn.

Po upadku komunizmu udało się odzyskać kościół. Wspólna praca parafian i dobroczyńców pozwoliły doprowadzić go do stanu używalności. I właściwie tyle.

Kościół jest zawilgocony (nie ma odwodnienia), dlatego na niektórych ścianach zadomowił się grzyb. Z dachu dochodzą niepokojące trzaski i miejscami cieknie. Wymiany potrzebują także okna. Kościół jest olbrzymi (nie stać nas na ogrzewanie), na ścianach robią się zacieki i wymagają odremontowania, a nasza parafia, która przed wojną liczyła sobie prawie 6 tys. wiernych dziś ma zaledwie około 100 osób.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY?

Koszt I etapu prac to około 40.000$ (równowartość jakiegoś miliona hrywien – podaję koszt w dolarach, ponieważ kurs hrywny jest niestabilny i bardzo skacze). Planowany remont podzieliliśmy na kilka etapów. Pierwszy dotyczy właśnie odwodnienia, kolejny zabezpieczenia przeciekającego dachu, potem wymiana okien (ledwo się trzymają i mogą wypaść ze ścian lada dzień. Remontu wymaga także wnętrze a zwłaszcza instalacja elektryczna, bo ta stara pamięta jeszcze czasy komunizmu. W planach jest także remont prezbiterium i wykonanie nowego ołtarza i ambony.

Parafianie postanowili, że własnymi siłami uzbierają 5.000$, które będą musieli odłożyć ze swoich niskich pensji i emerytur. Dla uzmysłowienia jaki to dla nich wielki wysiłek, podam kilka „finansowych” informacji. Średnia wypłata na Ukrainie to jakieś 7.000 hrywien (ok. 275 $), ale np. za pełny bak w samochodzie, ok. 50 l trzeba zapłacić 1500 hrywien, opłaty za gaz i prąd to wydatek rzędu nawet 4.000-5.000 hrywien miesięcznie a kurs dolara amerykańskiego to w ostatnim czasie około 25 hrywien.

Dlatego postanowiłem rozpocząć akcję we współpracy z Fundacją Auxilium z Tarnowa w Polsce (pochodzę z tej diecezji), mam udostępnione subkonto na zbiórkę.

A Ciebie proszę Czytelniku o pomoc, dar serca, dziesięcinę – tyle ile uznasz za słuszne. Nie proszę dla siebie, ale dla moich parafian. Bo widzę ich wysiłek, serce i zaangażowanie w uratowanie kościoła a przez to parafii. Widzę, że ich szczera troska o swoją świątynię jest też znakiem i świadectwem dla innych. Do naszej parafii przychodzą też ludzie z zewnątrz, zaciekawieni życiem naszej małej wspólnoty. Podejmując się tego wielkiego wyzwania robimy to nie tylko dla nas ale dla przyszłych pokoleń i wszystkich ludzi dobrej woli, których kiedyś do naszej świątyni przyprowadzi Boża Opatrzność.

Wierzę, że Kościół sięga ponad granice, że kto prosi znajduje, a kołaczącemu otworzą. Proszę Cię zatem o pomoc. By kościół w Nadwórnej był wciąż żywy, a ludzie mogli liczyć na obecność kapłana.

  

NA CO ZBIERAMY W I ETAPIE?

Pierwszy etap prac remontowych dotyczy odwodnienia budynku kościoła i jego otoczenia. W zakres planowanych prac wejdą: odkopanie, osuszenie i izolacja pionowa fundamentów kościoła, wykonanie odwodnienia terenu, odprowadzenie wody deszczowej, założenie kratek ściekowych na placu kościelnym, położenie rur dla odprowadzania deszczówki, sprawdzenie stanu i wstawienie nowych rynien, sprawdzenie stanu dachu (więźba dachowa) i przygotowanie go do wymiany pokrycia. 

 

Przewidywany koszt inwestycji 40 000 $ (160.000 zł)

 

 

UWAGA! Ze względy na opóźnienia i trudności związane z epidemią Covid-19 w Polsce i na Ukrainie prace remontowe zostały przesunięte na rok 2021

Parafianie

Lat parafii

Kościół