Okolice Nadwórnej związane są z przemysłem naftowym. W sąsiedztwie miasta znajdują się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Obecnie po upadku systemu komunistycznego zakłady te znajdują się w stanie stagnacji. Niemniej jednak ciągle eksploatuje się złoża a sama Nadwórna od ponad stu lat kojarzona jest z przemysłem

Figury mamutów przy drodze z Bohorodczan do Nadwórnej

naftowym.

 

Na szczególną uwagę zasługuje położona kilka kilometrów na północ od Nadwórnej wioska Starunia (Cтаруня). Na początku XX wieku w Staruni działała kopalnia wosku ziemnego tzw. ozokerytu. W październiku 1907 r. w trakcie drążenia szybu nowej kopalni (na głębokości ok. 12 metrów) znaleziono duże fragmenty szkieletu i części miękkich mamuta z ciosami a kilka tygodni później przednią część ciała nosorożca włochatego. Oba okazy trafiły w 1908 do Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie, gdzie znajdują się do dziś. Znaleziono wówczas także kości jelenia olbrzymiego różne szczątki płazów, ptaków, owadów, ślimaków lądowych i słodkowodnych oraz małży, a także liście i inne szczątki dębu, jesionu, klonu, wiązu i, roślin bagiennych.

Wulkan błotny – tablica informacyjna

W latach dwudziestych XX wieku kontynuowano prace badawcze. 23 października 1929 r. odnaleziono okaz nosorożca włochatego, zachowanego w stanie niemalże idealnym. Zachowały się nawet wnętrzności i fragmenty owłosienia. Pracami z ramienia Polskiej Akademii Umiejętności kierował Eugeniusz Panow. Nosorożec znajduję się do dziś w krakowskim muzeum przyrodniczym.

Na terenie Staruni znajdują się także wulkany błotne będące atrakcją turystyczną. Znajdują się one na terenie dawnej kopalni ozokerytu, gdzie znajdowano szczątki mamutów i nosorożców. Obszar kopalni pełen jest miejsc, w których na powierzchnię wydostaje się gaz (często widać płomień) oraz sadzawek wypełnionych mieszaniną błota, nafty i ozokerytu.

 

 

Tereny dawnej kopalni ozokerytu w Staruni