AKCJA ZBIÓRKOWA

POMÓŻ URATOWAĆ KOŚCIÓŁ W NADWÓRNEJ

Nazywam się ks. Mateusz Świstak i jestem kapłanem pochodzącym z diecezji tarnowskiej.

Od lata 2018 roku jestem administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nadwórnej w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. 

Przed naszą wspólnotą parafialną stoi ogromne wyzwanie remontu naszego kościoła. Jest to bardzo duży wysiłek finansowy, którego sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Nasza wspólnota liczy zaledwie około 100 osób. Dlatego podjąłem współpracę z Fundacją Auxilium z Tarnowa, która udostępniła nam konto dla zbiórki pieniędzy na remont naszej parafialnej świątyni. 

Parafia w Nadwórnej, która przed wojną liczyła ok. 6 tys. osób w wyniku strat wojennych i przesiedleń opustoszała. 

Po zakończeniu wojny zgodnie z umową pomiędzy rządem ZSSR i Polską rozpoczęło się przesiedlenie mieszkańców Nadwórnej na tzw. Ziemie Odzyskane (północna i zachodnia Polska). Po tym nadwórniański kościół opustoszał. W 1947 r. budynek kościoła przekazano na skład towarów.

W kościele znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej Nadwórniańskiej – Strażniczki naszej nadziei. Po drugiej wojnie światowej obraz został przewieziony do Polski i umieszczony w katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy, gdzie osiedliło się wielu dawnych mieszkańców Nadwórnej.

Nasza wspólnota odzyskała kościół po upadku Związku Radzieckiego w 1991r. Wówczas dokonano niezbędnych remontów i zabezpieczenia budynku, jednak z czasem okazało się, że kościół potrzebuje generalnego remontu. W 1995 r. do Nadwórnej została przekazana kopia cudownego obrazu Matki Bożej – Strażniczki naszej nadziei. 

Bardzo poważnym problemem jest brak odpowiedniego odwodnienia ścian i fundamentów kościoła, co skutkuje zagrzybieniem. Osuszenia wymaga także cały teren wokół kościoła. Kolejną naglącą potrzebą jest wymiana starych okien i remont dachu. A wreszcie, jeśli finanse na to pozwolą, wykończenie wnętrza, bo na razie jest ono w stanie „roboczym” – wymiany wymaga instalacja elektryczna, ściany wewnątrz, na których powstały zacieki lub pojawił się grzyb wymagają osuszenia, wytynkowania i pomalowania. 

 

 

 

Planowane prace związane z remontem kościoła

ETAP I

Pierwszy etap prac remontowych dotyczy odwodnienia budynku kościoła i jego otoczenia. W zakres planowanych prac wejdą: odkopanie, osuszenie i izolacja pionowa fundamentów kościoła, wykonanie odwodnienia terenu, odprowadzenie wody deszczowej, założenie kratek ściekowych na placu kościelnym, położenie rur dla odprowadzania deszczówki, sprawdzenie stanu i wstawienie nowych rynien, sprawdzenie stanu dachu (więźba dachowa) i przygotowanie go do ewentualnej wymiany pokrycia, jeżeli to okaże się konieczne. (Może się zatem okazać, że potrzebny będzie jeszcze jeden etap prac remontowych). 

ETAP II

Wymiana okien. Remont wnętrza – wymiana instalacji elektrycznej, oczyszczenie i osuszenie ścian od zacieków i pleśni. Tynkowanie, malowanie ścian. Aranżacja prezbiterium (w tym budowa ołtarza dla obrazu Matki Bożej Nadwórniańskiej).
A także inne dodatkowe prace wykończeniowe jak np. zamontowanie oświetlenia, nagłośnienia itd.  

 

Przewidywany koszt inwestycji w pierwszym etapie: 40 000 USD (około 160 000 zł) 
UWAGA! Ze względu na epidemię Covid-19 prace remontowe zostały przeniesione na rok 2021 

 

 

Aktualny stan wpłat:

(UWAGA: Licznik aktualizujemy na początku i w połowie każdego miesiąca) 

Do tej pory dzięki Darczyńcom akcji zebraliśmy już 22812 zł z 160000 zł
14%

Zostań Darczyńcą

Uratuj kościół w Nadwórnej
pomóż małej wspólnocie utrzymać miejsce modlitwy

Przelew na konto

Zbiórkę pieniężną na akcję prowadzi Fundacja Auxilium z Tarnowa

FUNDACJA "AUXILIUM"

Plac Kazimierza Wielkiego 5
33-100 Tarnów

Tytułem:

Darowizna - Nadwórna

Numer konta:
26 1600 1462 1829 6017 0000 0003 
Przelew zagraniczny (konto w złotówkach):
IBAN: PL26 1600 1462 1829 6017 0000 0003
BIC: PPABPLPK

 

Przelew online PayPal